Buổi học thực tiễn nâng cao sợi Hairstroke tại Diem Nguyen

Sự chuẩn mực cô Diễm dành cho các bạn là một thái độ tận tuỵ và chuyên sâu .
Tại Diễm Nguyễn , niềm vui xen lẫn vào bài học luôn được cô Diễm lồng ghép vào đẻ giúp các bạn học yhoair mái và tiếp thu nhanh chóng .
Phong cách hiện đại , trang thiết bị liên kết rõ nét sẽ giúp các bạn nâng cao kĩ năng một cách chuẩn mực