Buổi học thực hành sợi Siêu Thực cùng Diễm Nguyễn Academy

Tại Diem Nguyen Academy bạn sẽ được gặp gỡ , giao lưu và thực hành xác thực lên mẫu thật liên tục.

Tại Diem Nguyen Academy bạn sẽ được gặp gỡ , giao lưu và thực hành xác thực lên mẫu thật liên tục.

Cô giáo Diễm Nguyễn sẽ thao tác từng kĩ thuật , từng động tác để học viên theo dõi xuyên suốt và tận mắt chứng kiến các kĩ năng sẵn có .
Học viên sẽ vừa quan sát vừa lắng nghe cô Diễm Nguyễn chia sẻ các thao tác , các kĩ năng chuyên môn của môn sợi Hairstroke.