Dây bọc máy

176,000VND

Dùng để bọc máy xăm

Danh mục: